top of page

Başkent Marketler ve Anadolu Kalkınma Kooperatifi: Kırsal Kalkınma Çabasında Birlikte YürümekAnadolu Kalkınma Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı Nilay Ateşoğulları, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek A.Ş'nin başarılı işletmesi Başkent Marketlerini ve Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü Tamer Eski'yi ziyaret etti. Gerçekleşen bu ziyaret, iki taraf arasında ortak iş birliği projelerini ele almak üzere gerçekleştirilen önemli bir adımı temsil ediyor.


Kooperatiflerin Rolü ve Kırsal Kalkınma Hedefi

Ziyaret sırasında ele alınan en kritik konulardan biri, kırsal kalkınmanın temelini oluşturan kooperatiflerin güçlendirilmesi oldu. Başkent Marketler, kırsal bölgelerde faaliyet gösteren kooperatiflere sunduğu avantajlarla, üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu, yerel üreticilerin ve kooperatiflerin sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal ölçekte başarı elde etmelerine olanak tanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Mert Yağız Yılmaz, kooperatif ürünlerinin çeşitlendirilmesi konusunda yürütülen çalışmaları ve Türkiye genelindeki gelişmeleri paylaştı. Ayrıca, Başkent Market’in sorumlu veteriner hekimi Erdem Mutlu, et satışlarıyla ilgili bilgi sundu. “Hem yerel ekonomiyi canlandırmamıza hem de kırsal bölgelerdeki üreticilerin güçlenmesine katkı sağlıyoruz'' dedi.


E-Ticarette Başarı: Başkent Market’in Yükselişi

Başkent Marketler'in e-ticaret sitesinin tüm Türkiye genelinde yoğun ilgi görmesi, sadece fiziksel mağazaların değil, dijital platformların da kırsal kalkınma için etkin bir araç olabileceğini gösteriyor. Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski'nin ifadesine göre, Başkent Market’in e-ticaret başarısı, yerel üreticilere ve kooperatiflere yeni pazarlar açma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.


İhracat ve Kooperatiflerin Geleceği: Nilay Ateşoğulları'nın Önerileri

Anadolu Kalkınma Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı Nilay Ateşoğulları, ziyaret sırasında ihracat konusunu gündeme getirerek kooperatiflerin önünü açma stratejilerini aktardı. Bu kapsamda, ortak projeler ve işbirlikleri ile kooperatiflerin uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesi için öneriler sunan Ateşoğulları, Başkent Marketler ile her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.


Başkent Marketler'in Modeli ve Diğer Belediyelere Örnek Teşkil Etmesi

Başkent Marketler'in başarısı, sadece Ankara için değil, tüm Türkiye'deki belediyeler için bir ilham kaynağı niteliğinde. Tamer Eski, kadın kooperatiflerinin büyümesi ve kadın iş gücünün ekonomiye katılmasıyla sağlanan katkıya vurgu yaparak, kooperatiflerin geliştirilmesine yönelik verdikleri çabaya değindi. Yerelde başlayan bu başarı hikayesi, kırsal kalkınma ve kooperatifçilik konusunda diğer belediyelere yol gösteriyor. Ziyaret sırasında, Başkent Marketler'in modelinin diğer belediyeler tarafından da benimsenmesiyle kırsal kalkınma için büyük bir devrimin kapıda olduğu vurgulandı.

Bu ziyaret, Başkent Marketler ve Anadolu Kalkınma Kooperatifi arasındaki işbirliğinin, kırsal kalkınma ve yerel ekonominin güçlenmesi yolunda atılmış önemli bir adımı temsil ediyor.Comments


bottom of page