top of page

Kooperatifler İçin İstanbul Buluşması: İşbirliklerinin Kapıları Açılıyor


Anadolu Kalkınma Kooperatifi olarak, kooperatiflerin gücüne inanıyor ve işbirliklerinin sektörün büyümesine nasıl katkı sağlayabileceğini sürekli araştırıyoruz. Bu amaçla, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'yi ziyaret ettik. Yönetim Kurulu Başkanımız Nilay Ateşoğulları ve Başkan Vekilimiz Pembegül Gözübüyük ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette, kooperatiflerin İstanbul'da nasıl daha etkili olabileceğini ve geliştirilebilecek ortak çalışma programlarını ele aldık.


Kooperatiflerin Gücü ve Potansiyeli

Toplantının başında, kooperatiflerin Türkiye ekonomisindeki rolünü ve potansiyelini vurguladık. Kooperatifler, üretimden pazarlamaya, istihdamdan yerel kalkınmaya kadar birçok alanda olumlu etkiler yaratma kapasitesine sahiptir.


İstanbul'da Ortak Çalışma Programları

Ziyaret sırasında, İstanbul'da kooperatiflerin daha da güçlenmesi ve büyümesi için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunduk. İstanbul'da ortak çalışma programları, eğitimler, pazarlama stratejileri ve sektörün dijital dönüşümü gibi konular ele alındı.


İşbirlikleri ve İnovasyon

Toplantıda, işbirliklerinin ve inovasyon projelerinin kooperatifler için nasıl fırsatlar yaratabileceğini tartıştık. İstanbul, hem büyük bir pazar hem de uluslararası ticaretin merkezi olarak kooperatifler için büyük potansiyele sahiptir.


Gelecek İçin Umut

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, kooperatiflerin İstanbul'da daha fazla etkili olması ve büyümesi için atılacak adımların başlangıcıdır. İşbirliklerinin ve sektöre odaklı projelerin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini heyecanla bekliyoruz. İstanbul'da kooperatifçiliği daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Comments


bottom of page