İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

Günümüzde inovasyon sadece ürün gelişimi olarak değil; ekonomi, ticaret, sosyoloji, politika ve mühendislik sahalarında yapılan çalışmalarda da kritik bir olgu olarak öne çıkmaya başladı. Halk arasında “inovasyon” denilince, çoğunlukla işlemler dizisi neticesinde oluşan çıktı anlaşılmaktadır..

 

Fakat ekonomistler inovasyonu, düşüncenin ileri sürülmesinden itibaren, yararlı bir hale getirilmesi ve hayata geçirilmesine dek geçen zaman ve bu zamanın gerçekleştiği düzen olarak algılamaktadır. İnovasyon, bilhassa üretkenliği arttırdığından ekonominin en kritik hareket sağlayıcılarından biri olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle inovasyona götüren etkenler siyasetçilerce de son derece önemli sayılmaktadır.

 

Gerek kişisel gerekse örgütsel düzeyde olsun, inovasyonun uygulamaya konulmasında doğrudan rol alanlar, çoğunlukla sahalarında lider konuma gelmektedir.

Gerçekten de firmalar değişmedikleri takdirde, sektördeki değişime etkinlikle ayak uyduran diğer firmalara oranla rekabetlerinde güç kaybederler. Bu yüzden, yöntemli çalışmalar gerçekleştirmek ve farklı ürün, piyasa, proses ve kâr yaratan sistemler geliştirmek için fon ayırmak, firmaların değerlerini yitirmeden devam edebilmeleri için oldukça önemlidir.

Bu amaç için, şimdiye kadar olanlardan farklı taktikler oluşturmak gerekir.  Yeni hedefler ve farklı rotalar oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. 

 

Kalkınmış ülkelere bakıldığında, eğer bir ülkede emek eksik ise dışarıdan tedarik edilmektedir. Sermaye eksik ise dışardan kolayca kredi bulunmaktadır. Ham-madde, doğal kaynaklar ve toprak eksik ise bu da dışarıdan elde edilmektedir. Ancak girişimci eksik olduğu zaman üretim ve yatırım başarılamamaktadır. Bu yüzden yatırımda, üretimde ve ekonomik kalkınmada girişimci faktörü son derece önemlidir. Girişimcilik, hızla geliştirilmesi gereken bir alandır.