1-LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 

Amaç:

Liderlik Becerilerini Geliştirme Eğitimi; sahip olduğunuz potansiyeli keşfettirerek yaşam boyu hayatınızda kullanmanızı ve lidere dönüşmenizi sağlayarak başarınıza katkıda bulunur.

 

Program içeriği:

 • Kişisel farkındalık oluşturma

 • Değerlerin belirlenmesi

 • Harakete geçilmesini sağlayan motivasyon durumları

 • İçsel ve dışsal motivasyonlar

 • Bilinçli lider kavramı

 • Lider olarak gelişim sağlama metotları

2-TAKIM ÇALIŞMASI

 

Amaç:

Takım Çalışması Eğitim Programı Eğitim Programı; ekip bilincini ve takım olmanın nasıl olması gerektiği ve faydaları gibi konularını işler.

 

Program İçeriği:

 • Takım ruhu nedir?

 • Takım olma bilinci nedir?

 • Başarılı takım nasıl olunur?

 • Takım ruhuna sadık kalma nasıl sağlanır?

 • Bireye faydaları nedir?

 • İlişkiler nasıl düzenlenir?

 • Getirileri nedir?

 

 

3-ÖFKE KONTROLÜ VE STRESLE BAŞETME YOLLARI

 

Amaç:

Öfke Kontrolü ve Stresle Başetme Yolları Eğitimi; hedeflere ulaşılmasından ve sağlıklı iletişimden alıkoyan her türlü olumsuz düşünceyi dönüştürme metotlarını gösterir.

Program içeriği:

 • Öfke nedir?

 • Öfke enerjisi nasıl kullanılmalıdır?

 • Öfkenin olumsuz enerjisinden nasıl kurtulunur?

 • Stresin yarattığı fiziki zararlar ve korunma yöntemleri

 • Öfke ve strese yol açan düşünce sistemlerinde farkındalık sağlama

 • Değişim nasıl sağlanır?

 • İkili ilişkilerde duygusal şiddet nedir? Korunma nasıl sağlanır?

 

4-MOTİVASYON ANALİZİ İLE HEDEFE ULAŞMA

 

Amaç:

Motivasyon analizi ile hedefe ulaşma eğitimi; kariyer ve yaşam hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik harekete geçme konularında farkındalık yaratır ve metotlarla yol gösterir.

Program içeriği:

 • Yaşam Dinamikleri

 • Yaşam dinamikleri ve hedefler konusunda dengenin sağlanması

 • Motivasyon Analizi

 • Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme

 • Süreç Döngüsü Analizi

 • Hangi dil kalıbıyla harekete geçilmeli

5-İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE AKTİF DİNLEME

 

Amaç:

İletişim Becerilerini Geliştirme ve Aktif Dinleme Eğitimi; bireyin gerek iş gerekse özel yaşamında sağlıklı iletişim kurma yöntemlerini gösterir ve aktif dinleme metotlarını içerir.

Program içeriği:

 • Sen, ben dili nedir?

 • Sağlıklı iletişim nasıl olur?

 • Olumsuz cümleler olumluya nasıl çevrilir?

 • Başarılı iletişimin faydaları nedir?

 • Aktif dinleme nedir?

 • Sağlıklı iletişim nasıl olmalıdır?

Eğitim Konularımız