top of page
dokulu soyut şekil

Değerlerimiz

Kooperatif Değerlerimiz

  1. Dayanışma: Dayanışma, işbirliği ve birlikte hareket etme anlamına gelir. Kooperatif üyeleri ve topluluklar arasındaki dayanışma, kooperatifimizin temel değerlerinden biridir. Birlikte çalışarak daha güçlü oluruz.

  2. Adil Olmak ve Eşitlik: Herkesin eşit haklara sahip olduğuna inanırız. Adalet, kooperatifimizin yönetiminde ve faaliyetlerinde önemli bir rol oynar.

  3. Şeffaflık: Şeffaflık, açık ve dürüst iletişim anlamına gelir. Üyelerimiz ve paydaşlarımız, kooperatifimizin faaliyetleri hakkında bilgilendirilir ve karar süreçlerine katılır.

  4. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların ve toplumsal kaynakların dengeli bir şekilde kullanılması gerektiğine olan inancımızı yansıtır. Çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk sahibi bir şekilde çalışırız.

  5. Toplumsal Fayda: Toplumsal fayda, kooperatifimizin yerel topluluklara ve Anadolu'nun kalkınmasına katkı sağlama taahhüdümüzü ifade eder. Topluluklarımızın refahına önem veririz.

  6. Eğitim ve Gelişim: Eğitim ve kişisel gelişim, üyelerimizin ve çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeleri için desteklediğimiz önemli bir değerdir. Bilgi ve beceri paylaşımını teşvik ederiz.

Bu değerler, Anadolu Kalkınma Kooperatifi'nin kimliğini ve işleyişini şekillendiren temel prensipleri yansıtmaktadır. Bu değerlere bağlı kalarak, kooperatifimizin misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

bottom of page