Duyurular

1. Genel Kurul Hakkında

S.S.Anadou Kalkınma Üretim ve Sosyal İşletme Kooperatifi

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇAĞRI METNİ

Tarih: 15/09/2021

Karar No: 2021/001

Değerli Ortağımız,

 

Derneğimizin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 20/10/2021 tarihinde (Çarşamba) saat: 14.00’da Mustafa Kemal Mah. 2141 Cad. No:19/10 Çankaya/Ankara adresinde yapılmasına, birinci toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündem dahilinde 28/10/2021 (Perşembe) tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılmasına, toplantıya ilişkin duyurunun kooperatifimizin web sitesinde yayınlanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

 

Nilay ATEŞOĞULLARI

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM;

  1. Açılış ve toplantı divan heyetinin oluşturulması,

  2. Divan heyetine tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,

  3. 2020 Yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  4. 2020 Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

  5. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası

  6. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin tespiti

  7. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret, huzur hakları gibi parasal hakların belirlenmesi

  8. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması

  9. Dilek ve temenniler

  10. Kapanış