top of page

Dayanışmanın Işığında: ODTÜ Kadın Emeği Panayırı Deneyimi


Corona pandemisi dünya genelinde hayatımızı etkilemeye devam ederken, dayanışma ve işbirliği daha da önemli hale geldi. Anadolu Kalkınma Kooperatifi olarak, bu zorlu dönemde ODTÜ Kadın Emeği Panayırı'na katılarak dayanışmanın gücünü bir kez daha deneyimledik. Standlarda yer alan diğer kooperatifleri ziyaret ettik ve bu deneyimle Afşar Balam Kadın Kooperatifi ile özel bir bağ kurduk.


Panayırın Renkleri

ODTÜ Kadın Emeği Panayırı, her yıl kadın üreticilerin ve kooperatiflerin ürünlerini sergilediği bir etkinliktir. Renkli stantlar, el emeği ürünler ve geleneksel lezzetlerle dolu bir atmosfer yaratır. Bu yıl, pandeminin etkilerine rağmen, dayanışma ve üretkenlik ruhu hiç eksik olmadı.


Afşar Balam Kadın Kooperatifi İle Görüşme

Panayır sırasında, Afşar Balam Kadın Kooperatifi'nin standını ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu ziyaret, bizim ve Afşar Balam Kadın Kooperatifi üyeleri arasında bir bilgi ve deneyim paylaşımı fırsatı yarattı. Üretim süreçleri, ürünler ve karşılaşılan zorluklar hakkında değerli bilgiler paylaşıldı.


Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Üretim Konularında Bilgi Verildi

Kooperatif Başkanı Figer Ar, görüşmeler sırasında Sıfır Atık ve sürdürülebilir üretim konularında önemli bilgiler verdi. Sıfır Atık kavramının çevreye olan olumlu etkileri hakkında bilinçlendirmelerde bulundu ve bu ilkelerin kooperatif üretimlerine nasıl entegre edilebileceğini açıkladı. Aynı zamanda, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin tarım ve el sanatları gibi kooperatif faaliyetlerine nasıl uygulanabileceği konusunda da önemli ipuçları paylaştı.


Dayanışmanın Gücü

ODTÜ Kadın Emeği Panayırı, dayanışmanın ve kooperatifçiliğin gücünü bir kez daha gösterdi. Zorlu dönemlerde bir araya gelmek, deneyim paylaşmak ve destek olmak, kooperatiflerin ve yerel üreticilerin daha güçlü olmalarını sağlar. Biz, Anadolu Kalkınma Kooperatifi olarak, dayanışma ruhunu yücelten bu deneyimi kutluyoruz.


Dayanışmanın ışığının tüm yurdu sarmasını umut ediyoruz. Pandemiye rağmen üretmeye, paylaşmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Kooperatifçilik, bu zorlu dönemde toplumlarımızı daha güçlü bir şekilde bir araya getiren bir araç olmaya devam ediyor.

Σχόλια


bottom of page